Начало

Нивопоказателни колонки

Нивопоказателните колонки се използват за следене на нивото в парните котли и на флуида в съдове от химическата промишленост. Специална модулна система позволява подбор на колонки за всяко междуфланцово разстояние. Свързващата арматура на колонките към съда е със специална уплътнителна система. Качествена защита за прекъсване на флуида при счупване на стъклото.