Рефлекционни стъкла

Рефлекционни стъкла

Рефлекционни стъкла термично закалени окомплектовани с две уплътнения.

Дължина:
От 115 mm(I) до 340 mm(IX)

Работно налягане:
До 400 bar.

Работна температура:
До +430º C

Типове и приложение:
Рефлекционни стъкла (тип А,В,Н): в повърхността контактуваща с работната среда са оформени канали при леенето на стъклото.