Слюдени пластини

Слюдени пластини за нивопоказателни колонки

Слюдени пластини:
Слюдените пластини се прилагат в транспатентни нивопоказателни колонки за вода и пара с високо налягане. Използването им предпазва наблююдателните стъкла и значително удължава живота им при наличието на пара с високи налягане и температура.

Доставка:
На склад разполагаме със слюдени пластини за нивомерн стъкла Клингер TA 28-I.
Предлагаме доставка на слюдени пластини по размер и дебелина, зададени от клиента.

Каталог Слюдени пластини